Ban QLDA thủy điện sông Bung 4

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Ban QLDA thủy điện sông Bung 4

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: Gói 02 (GT4-02): Thi công cầu trên đường tránh ngập QL14D

Thuộc dự án:  Thủy điện sông Bung 4

Nguồn vốn:  Vốn trong nước

Thời gian bán HSMT:  từ 08 giờ 00 ngày 06/9/2010 đến 09 giờ 00 ngày 05/10/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Phòng Kế hoạch vật tư, Ban QLDA thủy điện sông Bung 4, tầng 5 tòa nhà EVN Land, số 78A Duy Tân, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  (0511) 2488847   ;  Fax:  (0511) 3621535 

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00 ngày 05/10/2010

theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: