Công ty Điện lực Hậu Giang mời thầu: Mua sắm Máy biến áp phân phối năm 2010

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Công ty Điện lực Hậu Giang

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: Cung cấp máy biến áp

Thuộc dự án:  Mua sắm Máy biến áp phân phối năm 2010

Nguồn vốn:  Vốn khấu hao cơ bản của TCT Điện lực Miền Nam

Thời gian bán HSMT :  từ  07  giờ 00 ngày 16/7/2010 đến 14 giờ 30 ngày 30/7/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Ban QLDA- Công ty Điện lực Hậu Giang, số 503 Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại:     (0711) 2217414  ;  Fax:  (0711) 3876812    

Giá bán:  500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  14 giờ 30 ngày 30/7/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: