Công ty Điện lực Nghệ An mời thầu: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu 1; PC1-MV-NA-W02: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu 2

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Công ty Điện lực Nghệ An

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: PC1-MV-NA-W01: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu 1; PC1-MV-NA-W02: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu 2

Thuộc dự án:  Lưới điện phân phối nông thôn (RD)- tỉnh Nghệ An

Nguồn vốn:  Vốn vay Ngân hàng Thế giới

Thời gian bán HSMT :  từ  07 giờ 30 ngày 30/7/2010 đến 08 giờ 30 ngày 31/8/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Phòng QLXD- Công ty Điện lực Nghệ An, số 7 đường V.I. Lê nin, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (038) 3210308/3210376 ;  Fax:  (038) 3523228

Giá bán:  1.000.000 đồng/bộ

Thời điểm đóng thầu:  08 giờ 30 ngày 31/8/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: