Công ty Điện lực Ninh Thuận mời thầu: Phát triển lưới điện phân phối khu vực Phủ Hà, Thanh Sơn, Tấn Tài

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Công ty Điện lực Ninh Thuận

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: Thi công xây dựng cho công trình “Phát triển lưới điện phân phối khu vực Phủ Hà, Thanh Sơn, Tấn Tài”

Thuộc dự án:  Phát triển lưới điện phân phối khu vực Phủ Hà, Thanh Sơn, Tấn Tài

Nguồn vốn:  Vốn ĐTXD năm 2010 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phân bổ

Thời gian bán HSMT :  từ  08 giờ 00 ngày 22/7/2010 đến 08 giờ 00 ngày 04/8/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Ban Quản lý dự án- Công ty Điện lực Ninh Thuận, đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành  phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (068) 2210204  ;  Fax:  (068) 3888092

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  08 giờ 00 ngày 04/8/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: