Công ty Điện lực Quảng Nam mời thầu thi công xây lắp công trình (gói 2)

Email In PDF.

Thuộc dự án:  Cấp điện KCN Điện Nam- Điện Ngọc (giai đoạn 28)

Nguồn vốn:  Kế hoạch ĐTXD năm 2011

Bên mời thầu:  Công ty Điện lực Quảng Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

Thời gian bán HSMT:  từ 07 giờ 00 ngày 08/4/2011 đến 14 giờ 30 ngày 19/4/2011 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Phòng Kế hoạch- Công ty Điện lực Quảng Nam, số 05 Trần Hưng Đạo, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  (0510) 2220202/2220402 ;  Fax: (0510) 2220320/3852956

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  14 giờ 30 ngày 19/4/2011

Theo icon.evn.com.vn

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: