Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc mời thầu: Nâng cấp, cải tạo trạm 110KV Võ Cường- Bắc Ninh

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: Mua sắm thiết bị (Gói 2)

Thuộc dự án:  Nâng cấp, cải tạo trạm 110KV Võ Cường- Bắc Ninh

Nguồn vốn:  Theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Thời gian bán HSMT:  từ 07 giờ 30 ngày 03/9/2010 đến 14 giờ 00 ngày 20/9/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Phòng Quản lý xây dựng- Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 3 An Dương, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Điện thoại:  (04) 22159597 ;  Fax:  (04) 37172751

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  14 giờ 00 ngày 20/9/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: