Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai mời thầu dự án: Nhà điều hành Điện lực Nhơn Trạch. Hạng mục: hệ thống mạng, điện thoại và hệ thống chống sét lan truyền

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Công  ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: Vật tư xây lắp (Gói 1)

Thuộc dự án:  Nhà điều hành Điện lực Nhơn Trạch. Hạng mục: hệ thống mạng, điện thoại và hệ thống chống sét lan truyền

Nguồn vốn:  Vốn KHCB năm 2010 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Thời gian bán HSMT:  08 giờ 00 ngày 21/8/2010 đến 09 giờ 00 ngày 06/9/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Phòng CNTT và VT- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, số 1 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  (061) 2210256/2210608 ;  Fax:  (061) 2220258 

Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00 ngày 06/9/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: