Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị thông tin

Email In PDF.

Thuộc dự án:  Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011

Nguồn vốn:  Vốn lưu động năm 2011 của Công ty Điện lực Hải Dương

Bên mời thầu:  Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC:  từ 08 giờ 00 ngày 22/3/2011 đến 14 giờ 00 ngày 28/3/2011 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Phòng Vật tư và XNK- Công ty Điện lực Hải Dương, số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (0320) 2220207 ; Fax: (0320) 2220613 

Hạn cuối nhận HSĐX:  14 giờ 00 ngày 28/3/2011

Theo icon.evn.com.vn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: