Cty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực mời thầu: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo

Email In PDF.

-        Tên Bên mời thầu: Cty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

-        Tên gói thầu: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo

-        Tên dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010

-        Nguồn vốn: tự có và nguồn vốn vay.

-        Hình thức đấu thầu: rộng rãi : trong nước

-        Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 26 tháng 4 năm  đến trước 17giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2010.

-        Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện ĐK Hợp Lực: ĐT 0373 756950. Fax: 0373 718799

-        Giá bán 1 bộ HSMT: 200.000đ (hai trăm nghìn đồng)

-        Địa chỉ nhận HSDT: Phòng hành chính Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

-        Thời điểm đóng thầu: trước ngày 15 /5 /2010

-        Bảo đảm dự thầu:  8 tỷ Việt nam đồng (tám tỷ đồng Việt )

 HSDT sẽ được mở công khai vào giờ (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 5 năm 2010 tại hội trường Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Theo thongbaomoithau.com


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: