Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu thầu gói thầu “Mua sắm máy móc, thiết bị cho trạm y tế tuyến xã”

Email In PDF.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu thầu gói thầu “Mua sắm máy móc, thiết bị cho trạm y tế tuyến xã”; theo hình thức chào hàng cạnh tranh (CHCT). Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng y tế huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tên bên mời thầu: UBND huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.    

Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị  cho trạm y tế tuyến xã.

Giá gói thầu: 862.000.000 VNĐ (Tám trăm sáu mươi hai triệu đồng chẳn).

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian bán hồ sơ: từ 8h00 ngày 14/6/2010 đến 8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2010(Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ: Phòng y tế huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 052.3914897.

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng).

Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng y tế huyện Quảng Ninh. TT Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh quảng Bình (Trong giờ hành chính).

Thời gian đóng thầu: 08 giờ00 (Giờ Việt Nam) ngày 21 tháng 6 năm 2010

Hồ sơ CHCT phải được chuyển đến Phòng Y tế huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chậm nhất là 8 giờ 00 ( giờ Việt nam) ngày 21 tháng 6 năm 2010.

Hồ sơ dự thầu (HSDT) sẽ được mở vào lúc 08 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam) ngày 21 tháng  6 năm 2010 tại UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

UBND huyện Quảng Ninh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Theo thongbaomoithau.com


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: