Customer Built Testers

National Instruments và các nhà sản xuẩt cảm biến hàng đầu giới thiệu hơn 3.200 sản phẩm cảm biến thông minh TEDS

National Instruments và các nhà sản xuất cảm biến hàng đầu trong chương trình Sensors Plug&Play tiếp tục phát triển những sản phẩm thu thập dữ liệu hỗ trợ các dòng cảm biến thông minh bảng mô tả kĩ thuật điện tử bộ chuyển đổi (TEDS).

Đọc thêm...