29590 ban_at_semiconductor_540x150

Cơ Sở Dữ Liệu Công nghiệp chuyên dùng cho nhà máy

Email In PDF.

IndustrialSQL ServerTM (InSQL Server) của Wonderware là cơ sở dữ liệu thời gian thực có quan hệ, giá thành rẻ nhất, chạy tốt nhất và phát triển nhiều trên thế giới cho các ứng dụng trong nhà máy. Nó cung cấp những thông tin cần thiết để xử lý nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Đinh Thành Hưng

Công ty Q Systems

Vị thế của IndustrialSQL ServerTM

csdl0911051

IndustrialSQL ServerTM (InSQL Server) của Wonderware là cơ sở dữ liệu thời gian thực có quan hệ, giá thành rẻ nhất, chạy tốt nhất và phát triển nhiều trên thế giới cho các ứng dụng trong nhà máy. Nó cung cấp những thông tin cần thiết để xử lý nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

InSQL Server dựa trên nền tảng Microsoft SQL chuyên dụng để thu thập dữ liệu từ sàn nhà máy với tốc độ rất cao, giảm dung lượng lưu trữ, và liên kết các dữ liệu từ nhà máy với các sự kiện, bảng tóm lược, dữ liệu ghi cấu hình và dữ liệu sản xuất, đây là một trong những thành phần quan trọng của Factorysuite đã nêu ở các bài viết trước.

Dịch vụ cơ sở dữ liệu FactorySuiteTM nâng cao môi trường mở và linh hoạt của Microsoft lên để thực sự kết hợp giữa Văn phòng và sàn Nhà máy. Các nhân viên sản xuất có thể sử dụng các công cụ của Wonderware hoặc hàng trăm gói phần mềm có sẵn để hiển thị, phân tích và lập báo cáo về quá trình sản xuất của họ, tại bất cứ thời điểm nào.

Các tính năng mới trong IndustrialSQL Server.

 • Hiệu suất và khả năng thâu nạp, quản lý dữ liệu lưu trữ được tăng cường.
 • Hệ thống sự kiện với hệ thống tóm tắt nhỏ hơn đi kèm được tăng cường.
 • Ghi nhập các thay đổi của các Tag (các đầu vào ra) trong InTouch (phần mềm HMI/SCADA của Wonderware) mọt cách tự động theo thời gian thực.
 • Có thêm phần thu thập trực tiếp dữ liệu từ nhiều nguồn cho InlSQL, bao gồm cả tiêu chuẩn công nghiệp OPCSevers, có từ hơn 600 điều khiển và hỗ trợ thiết bị thâu thập bởi dải mà Wonderware bao hàm của I/O servers, từ InTouch và các nốt InControl.
 • Có khả năng nén cơ sở dữ liệu tới 80% so với dữ liệu thu thập ban đầu.

Các ứng dụng của phần mềm này

Mục đích của các nhân viên chế tạo và sản xuất là cải thiện chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và bảo tồn vốn đầu tư trong nhà máy.

Khó có thể đạt được mục đích này nếu như không có thông tin lưu trữ và thông tin thời gian thực về nhà máy và về sản phẩm mà nó trải qua trong quá trình sản xuất.

Các kỹ sư điều khiển cần hiểu được cấu hình và hiệu suất của hệ thống thiết bị điều khiển. IndustrialSQL Server cho biết các thông tin về cấu hình như các giá trị đặt cho hệ điều khiển, tham số cài đặt các bộ phận bảo vệ, giới hạn cho các báo động, ghi lại các phản ứng của hệ điều khiển như độ lệch điều khiển, bảo vệ và báo động để trả lời cho các câu hỏi như:

 • Các giá trị đặt cho vòng lặp điều khiển này đã được tối ưu chưa?
 • Có phải khóa liên động gây ra 1 ngắt bảo vệ giả hay không?
 • Báo động có tạo ra cảnh báo đầy đủ cho nhân viên vận hành hay không?

Các kỹ sư công nghệ cần các thông tin về hành vi của quá trình trong trạng thái ổn định và trong những điều kiện quá độ. IndustrialSQL Server lưu lại các thông tin về quá trình với độ phân giải cao và các sự kiện trong quá trình. Các kỹ sư có thể phân tích các quá trình quá độ và các dấu hiệu bất thường và trả lời các câu hỏi như:

 • Cái bình này có bị áp lực tác động hay không?
 • Cái máy này có phảy là 1 chỗ thắt cổ chai hay không?
 • Cái gì làm cho cái bơm này bị hỏng?

Các nhân viên bảo dưỡng cần phân tích sự hoạt động của nhà máy theo thời gian và tình trạng của nhà máy. IndustrialSQL Server chứa cả hồ sơ vận hành trong thời gian dài cũng như tình trạng hiện nay của nhà máy, tìm các câu trả lời các câu hỏi như:

 • Mô tơ này đã được khởi động bao nhiêu lần?
 • Nhiệt độ của vòng bi có tăng lên kể từ lần đại tu trước hay không?
 • Có phải bộ trao đổi nhiệt này bị hỏng hay không?

Các nhà quản lý sản xuất cần các con số tóm lược về sản xuất và thông tin về các sự kiện sản xuất chính. IndustrialSQL Server cung cấp nhiều thông tin tổng hợp và tóm lược mà các thông tin này có thể dễ dàng được kết hợp với các sự kiện sản xuất. Các nhà quản lý sản xuất có thể trả lời cho các câu hỏi như:

 • Tổng sản lượng 1 ngày là bao nhiêu?
 • Số lần ngưng máy trong tháng là bao nhiêu?
 • Lượng khói thải của nhà máy có nằm trong giới hạn quy định hay không?

Các nhân viên kiểm tra chất lượng cần các thông tin về chất lượng của sản phẩm, số lượng chế phẩm và các sai lệch so với chỉ tiêu kỹ thuật. IndustrialSQL Server ghi lại các thông số của sản phẩm và liên kết nó với mã số sản phẩm hay mã số của mẻ. Các nhân viên kiểm tra chất lượng có thể tìm các câu trả lời cho các câu hỏi như:

 • Sự thay đổi công thức pha chế có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hay không?
 • Tỉ lệ hỏng hóc đối với mã số sản phẩm này là bao nhiêu?
 • Có mối tương quan nào giữa đường nhiệt độ này và loại phế phẩm kia hay không?

Các nhân viên vận hành cần có khả năng so sánh tình trạng vận hành hiện tại với tình trạng trước đó để chẩn đoán các hành vi bất thường của quá trình. IndustrialSQL Server có chứa thông tin hiện thời và tầm nhìn vào quá khứ, cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi như:

 • Tại sao cái bơm này không khởi động?
 • Tại sao nhiệt độ cái lò này lại tăng dần lên?
 • Quá trình khởi động lần này có giống như nó cách đây 1 tuần hay không?

Các ứng dụng sẽ truy cập vào IndustrialSQL Server

csdl0911052

Cấu trúc hệ thống lưu trữ

 • Các công cụ truy cập của Wonderware các trình ứng dụng mạnh mẽ, dễ dùng này bao gồm Trend (Đồ thị theo thời gian), QuickLook, IndustrialWorkbook và một công cụ mới lập báo cáo dạng Web được đóng gói thành FactoryOfficeä, IndustrialWorkBook và InTouch.
 • Chấp nhận lỗi/Hệ thống có tính sẵn sàng cao

Chức năng này xây dựng trong InSQL Server. Thiết lập thật dơn giản bởi trỏ và click

Cung cấp những tính năng thiết lập hệ thống mạnh mẽ

Dịch vụ thâu thập dữ liệu công nghiệp - InSQL Data Acquisition Service (IDAS), Dịch vụ thâu thập dữ liệu chủ động - Manual Data Acquisition Services (MDAS), và Dịch vụ thâu thập dữ liệu từ xa - Remote InSQL Data Acquisition Services (Remote IDAS), kho lưu trữ hỗ trợ tất cả và tương thích chuyển tiếp, có nghĩa là máy server này có thể không trực tuyến cho bảo trì kế hoạch với tuyệt đối không mất dữ liệu.

Các công cụ đi kèm với FactorySuite và các công cụ khách của WonderTools

Các công cụ này, được phát triển bởi các công ty phần mềm độc lập dùng kèm với InSQL Server, bao gồm các công cụ phân tích thống kê, các công cụ bắt giữ nhanh, các công cụ lập báo cáo chung, các công cụ hiển thị sao chép, các công cụ định hướng, các công cụ dựa trên các trình duyệt, các công cụ cho phép lấy dữ liệu ra để tái xử lý, các công cụ lập báo cáo quản lý và đồ thị phụ trợ, các công cụ đồ hoạ và biểu đồ.

 • Các ứng dụng có nguồn gốc SQL, tương thích ODBC hoặc OLE DB

Các công cụ này bao gồm Crystal Report và SQL Access trong FactorySuite, cũng như các công cụ có cùng gốc gác như Microsoft Access, Excel, Word và Lotus và các chương trình ứng dụng phân tích toán học thống kê chuyên sâu hơn nữa. Các chương trình ứng dụng nâng cao việc truy cập dữ liệu phổ dụng mới của Microsoft bắt đầu bằng các dòng lệnh OLE DB có thể dễ dàng lấy dữ liệu ra từ IndustrialSQL Server.

 • Các ứng dụng người dùng

Các ứng dụng này có thể được phát triển bằng bất cứ môi trường phát triển thông dụng bao gồm Microsoft Tools như Visual Basic, Active Server Pages (Sử dụng VBScript hoặc JavaScript), C++ và VBStudio.NET hoặc công cụ khác như server ứng dụng web,Delphi và PowerBuilder.

1. Đặc điểm và lợi ích

csdl0911053

 

Có được thông tin cần thiết

Là trạm chủ chứa cơ sở dữ liệu của FactorySuite 2000, IndustrialSQL Server chứa những thông tin sản xuất đầy dủ nhất sẵn có. IndustrialSQL Server thu thập và lưu trữ hồ sơ quá trình với độ phân giản cao 1 cách trực tiếp từ hơn 600 thiết bị điều khiển và thu thập bằng hàng loạt các loại I/O Server và từ nhiều trạm chạy InTouch và InControläkhác. Nó tích hợp thông tin này với dữ liệu cấu hình, dữ liệu báo động, dữ liệu sự kiện, dữ liệu tóm lược, dữ liệu thống kê từ SPC Pro, hồ sơ mẻ từ InBatchä, dữ liệu theo dõi từ InTrackävà dữ liệu sản xuất có liên quan.

Có 1 khuôn thức chung trong dữ liệu thông thường. Mỗi loại dữ liệu cung cấp 1 khung cảnh mới cho dữ liệu có độ phân giải cao, cung cấp cho người sử dụng mô hình giàu trí tuệ hơn về quá trình.

Khối lượng thông tin khổng lồ này chỉ hữu ích với một bộ máy tìm kiếm mạnh mẽ để lọc và xử lý dữ liệu.

IndustrialSQL Server kết hợp hoàn toàn sức mạnh của Microsoft SQL Server với khả năng lọc, liên kết, xử lý mạnh mẽ của nó.

IndustrialSQL Servermở rộng sức mạnh của ngôn ngữ SQL với khả năng lọc trong miền thời gian.

Hệ thống sự kiện của IndustrialSQL Server phát hiện và phản ứng lại các sự kiện của quá trình và cho phép tái xử lý dữ liệu, như là ghi lại các biến chính của quá trình và tập hợp các dữ liệu để tăng cường nội dung thông tin.

Khả năng truy cập linh hoạt và rộng mở

Hàng trăm ứng dụng khách cho phép người dùng chọn các công cụ phù hợp với yêu cầu của họ. IndustrialSQL Server nâng cao hơn nữa chương trình Microsoft SQL Server 7.0 bằng cách sử dụng giao diện của nó với chương trình Exchange dành cho thư điện tử, và dùng Internet Information Server để xuất bản thông tin lên Internet và dùng các dịch vụ phân phối và sao chép của SQL Server để chuyển giao thông tin cho các chương trình cơ sở dữ liệu Micrsoft SQL Server khác và Oracle.

Mặc dầu các phương thức truy cập vừa theo chuẩn lại vừa linh hoạt, tính bảo mật vẫn không bị ảnh hưởng. IndustrialSQL Server tích hợp với bảo mật của Microsoft SQL Server và Windows NT để ngăn chặn các truy cập trái phép và đản bảo tính bảo mật của dữ liệu.

IndustrialSQL Server tạo ra 1 vùng truy cập chung cho các thông tin về sản xuất, một môi trường đơn nhất cho việc phát triển các ứng dụng cho sản xuất và một giao diện đơn nhất cho các hệ thống kinh doanh-văn phòng.

Server có hiệu suất cao

csdl0911054

Công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường không phù hợp với việc thu thập và lưu trữ dữ liệu trong nhà máy với tốc độ cao. Industri alSQL Server thu thập dữ liệu trong nhà máy hàng trăm lần nhanh hơn các cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường khác và lưu trữ dữ liệu đó trong 1 nơi chứa nhỏ hơn rất nhiều, đem sức mạnh của cơ sở dữ liệu quan hệ xuống sàn nhà máy.

Kiến trúc chủ khách nhiều tầng có vai trò như 1 hàng rào kiểm soát giữa mạng lưới nơi sản xuất và nơi văn phòng, ngăn ngừa mạng ở nơi sản xuất bị tắc ngẽn do các yêu cầu truy cập từ mạng ở nơi văn phòng, mà vẫn cho phép giám sát hoàn toàn môi trường nơi sàn nhà máy trong thời gian thực.

Kiến trúc nhiều tầng dựa trên Windows NT Server cung cấp một giải pháp linh hoạt đáp ứng được nhu cầu của các bạn. IndustrialSQL Server thích hợp với các nhà máy nhỏ với hàng trăm đầu vào ra và thích hợp với cả các nhà máylớn với hàng trăm ngàn đầu vào ra. Chọn lựa cẩn thận phần cứng đảm bảo hiệu suất của hệ thống và sự thống nhất của dữ liệu.

Khả năng mở rộng

Người sử dụng với một yêu cầu quan sát, lập báo cáo hay phân tích cụ thể có thể phát triển các úng dụng khách với sự chọn lựa môi trường phát triển của họ. Khuôn mẫu của dữ liệu được xuất bản và giao diện lập trình cho các úng dụng ODBC (Open Database Connectivity) hay SQL (Structure Query Language) cung cấp một môi trường phát triển rõ ràng, tiêu chuẩn, và đang là xu hướng hiện nay . Cơ sở dữ liệu FactorySuite được mở rộng một cách dễ dàng với các bảng phụ, các thủ tục được lưu trữ và góc nhìn để đáp ứng những yêu cầu cụ thể về thông tin. Người dùng có thể tạo ra những chương trình theo dõi và hành động sử dụng các chương trình bên ngoài, hoặc sử dụng các chương trình SQL tiêu chuẩn để mở rộng và tuỳ biến khả năng của một hệ thống theo dõi các sự kiện. Các I/O Server có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các chương trình chuyên dụng để phát triển I/O Server.

Tích hợp với các thành phần khác của FactorySuite 2000

csdl0911055

Là cơ sở dữ liệu của FactorySuite 2000, IndustrialSQL Server được tích hợp chặt chẽ với FactorySuite 2000 ở tất cả mọi mức.

Dữ liệu cấu hình của InTouch và của IndustrialSQL Se rver được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

IndustrialSQL Server thu thập và lưu trữ dữ liệu từ các OPCServer, I/O Server DDE, I/O FastDDE, I/O Server SuiteLink và lưu trữ hồ sơ của InTouch, InControl, InBatch, InTrack và SPC Pro và QI Analyst.

I/O Server mới của IndustrialSQL Server cho phép InTouch theo dõi tình trạng của hệ thống và quan sát dữ liệu trên nhiều Server. ActiveTrend (đồ thị theo thời gian) cộng với 4 chương trình con điều khiển ActiveX (chương trình được đưa từ ngoài vào) và các trình điều khiển cơ sở dữ liệu của các nhà phát triển độc lập, sẵn có trên thị trường để đem vào sử dụng trong InTouch (đây là 1 chương trình có khả năng dung nạp các ActiveX).

InControl và InTouch có thể được dùng để phát hiện các sự kiện xảy ra trên IndustrialSQL Server.

Tính dễ sử dụng

Không cần biết gì về SQL để cài đặt, thiết lập cấu hình và sử dụng IndustrialSQL Server.

Hệ thống có thể được thiết lập cấu hình trong vài phút chỉ đơn giản bằng cách trỏ các công cụ đặt cấu hình vào các file đặt cấu hình của chương trình InTouch, như vậy bảo tồn được sự đầu tư kỹ thuật trong InTouch. Sự kết hợp chặt chẽ này với InTouch đảm bảo sự thống nhất của cơ sở dữ liệu và cho phép định nghĩa các Tag chỉ 1 lần.

IndustrialSQL Server được thiết kế như một môi trường cho cơ sở dữ liệu không cần đến bất cứ một sự quản trị nào. Các công cụ Microsoft BackOfice tiêu chuẩn có thể dùng để sao chép dự phòng theo định kỳ. Người dùng có thể chọn lựa từ hàng trăm công cụ khách để đáp ứng được những yêu cầu về chức năng và tính dễ sử dụng.

Dễ nâng cấp và tương thích hoàn toàn với các phiên bản mới


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: