29590 ban_at_semiconductor_540x150

Wonderware gia nhập MESA International

Email In PDF.

Wonderware, một bộ phận kinh doanh của Invensys Systems, vừa thông báo sự bổ nhiệm Claus Abildgren (giám đốc chương trình những giải pháp phần mềm quản lí tính năng và sản xuất của Wonderware) vào ban giám đốc của Hiệp hội giải pháp doanh nghiệp sản xuất (MESA) International.

Là một tổ chức phi lợi nhuận, MESAthúc đẩy các chiến lược và sáng kiến nhằm đạt được sự vượt trội trong việc thực hiện trên sàn máy. Các sự kiện, hội nghị chuyên đề và xuất bản ấn phẩm của MESAgiúp các nhà sản xuất, nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp nâng cao hoạt động và chất lượng sản xuất. MESA tạo ra những giải pháp thiết thực dùng các hệ thống thi hành sản xuất (MES) bao gồm một tổ hợp thông tin, kinh doanh, sản xuất và các công nghệ dây chuyền cung cấp. “Vì nhu cầu kết nối sàn máy tới doanh nghiệp đang tăng lên, những đóng góp của Wonderware cung cấp một nguồn quan trọng cho các thành viên tập trung vào việc nâng cao tình trạng và sự linh động của các hệ thống sản xuất”, theo DeAnn Fedyski, giám đốc điều hành của MESA International.

Abildgren sẽ hỗ trợ mục tiêu cung cấp những chiến lược và kiến thức kĩ thuật của MESAđể thúc đẩy sự thi hành MES hiệu quả hơn. MES đã chứng kiến sự hồi sinh của nó khi nhu cầu kết nối sàn máy với hoạt động quản lí kinh doanh của nhà sản xuất tăng lên. Nhờ tích hợp các quá trình kinh doanh này, thông tin thời gian thực có thể được dùng để quản lí sản xuất và những vấn đề dây chuyền cung cấp có liên quan tốt hơn.

Abildgren cho biết: “Nhờ vai trò lãnh đạo của MESAvà sự phát triển của ngành công nghiệp MES, việc bổ nhiệm này tạo cho Wonderware một cơ hội để tác động trực tiếp đến sự cải tiến của các giải pháp phần mềm quản lí tính năng và sản xuất,bao gồm MES. Là một thành viên của MESA, Wonderware có thể có nhiều lợi ích từ sự phong phú về kiến thức của tổ chức này đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi cho các thành viên khác”.


Ông cho biết tiếp: “Nhờ tích hợp các hệ thống truyền tin hiện tại, các tổ chức sản xuất có thể duy trì đầu tư công nghệ và giữ nguyên cơ sở hạ tầng và các chiến lược IT hiện có. Các sáng tạo phần mềm của Wonderware và kiến trúc phần mềm ArchestrA của Invensys cung cấp cho MESAvà các thành viên những thông tin có giá trị nhằm tăng cường nhiệm vụ của chúng tôi trong việc hỗ trợ tầng ứng dụng giữa sàn máy và các hệ thống ERP”.

Thông tin về MESAcó trên trang web www.mesa.org.

NT. (Theo: automation)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: