29590 ban_at_semiconductor_540x150

Emerson DeltaV OTS: Giải pháp đào tạo thao tác viên nâng cao hiệu suất cho thao tác viên và nhà máy

Email In PDF.

Giải pháp đào tạo nâng cao kĩ năng của thao tác viên và giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Giải pháp đào tạo thao tác viên DeltaV (OTS) của Emerson Process Management là một môi trường học tập dựa trên bộ mô phỏng hoàn chỉnh. Giải pháp góp phần ngăn ngừa lỗi mà có thể gây ra các hư hỏng, sự mất mát sản phẩm hay sự đóng máy tốn kém chi phí.

Giải pháp đào tạo OTS DeltaV mới sẽ dạy các thao tác viên các kĩ năng cần thiết nhằm tích lũy giá trị tốt nhất từ công nghệ tự động hóa quá trình.

DeltaV OTS là một chương trình học toàn diện phản ánh sự tinh thông của Emerson trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa quá trình. Được các chuyên gia dịch vụ giáo dục (Educational Services) của Emerson phát triển, OTS là chương trình độc đáo trong số các chương trình đào tạo khác nhấn mạnh đến toàn bộ kinh nghiệm học tập.

DeltaV OTS được xây dựng trên bộ sản phẩm DeltaV Simulate của Emerson cho phép các bộ mô phỏng đào tạo sử dụng giao diện thao tác viên và cấu hình điều khiển giống như trong phòng điều khiển của công ty. Tạo ra một môi trường giống hệt như phòng điều khiển giúp thao tác viên học tập và đạt được những kinh nghiệm trong một môi trường an toàn, được điều khiển mà không gây nguy hiểm cho nhân viên nhà máy hay các hoạt động của nhà máy.

Ngoài DeltaV OTS, Emerson còn cung cấp các giải pháp giáo dục cho ngành công nghiệp quá trình qua các khóa học e-learning, đạo tạo trong phòng học và đào tạo tại chỗ. Đội dịch vụ giáo dục của Emerson cung cấp hơn 300 khóa học và đào tạo hơn 20.000 sinh viên mỗi năm.

(Theo: automation


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: