29590 ban_at_semiconductor_540x150

SIMATIC IT: tích hợp liên tục với cả SIMATIC BATCH và SIMATIC PCS7

Email In PDF.

SIMATIC IT là hướng tiếp cận với hệ quản lý sản xuất (MES) theo hình thức modul, cung cấp các chức năng điều khiển sản xuất mẻ tiên tiến và tương thích với hướng phát triển của ISA-95.

siemens041206-9

Mỗi khối chức năng của ISA-95 phù hợp với một thành phần trong cấu trúc của SIMATIC IT

IMATIC IT phù hợp với mô hình ISA — 95

Nhóm SIMATIC IT MES được thành lập từ hai công ty được sát nhập và một nhóm trong nội bộ Siemens. Tháng 1 năm 2001, Siemens mua lại công ty ORSI, nhà cung cấp cấu trúc chính của SIMATIC IT bao gồm Mô hình Sản xuất, Dữ liệu lịch sử, và rất nhiều nội dung của ISA-95 như Quản lý nguyên liệu và Quản lý đơn hàng. Việc sát nhập với Compex trong cùng năm đó giúp Siemens có được những kiến thức về hệ Unilab LIMS. Cuối cùng, cả ba nhóm được thống nhất thành bộ phận MES vào đầu năm 2003. SIMATIC IT MES thuộc ban Tự động hoá Hệ thống, sử dụng chung các nguồn lực kinh doanh, quảng cáo và phát triển kinh doanh.

 

SIMATIC IT cung cấp những ứng dụng đặc trưng và có thể cấu hình được cho các ngành công nghiệp. Hơn nữa, SIMATIC IT cung cấp bộ công cụ cho phép người dùng phát triển những ứng dụng mới một cách nhanh chóng sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng và quá trình sản xuất. Theo quan điểm của SIEMENS thì mỗi một nhà sản xuất có một quá trình sản xuất riêng cũng như những nhu cầu khác nhau. Là một phần của kiến trúc TIA, SIMATIC IT cung cấp khả năng tích hợp liên tục với cả SIMATIC BATCH và SIMATIC PCS7.

SIMATIC BATCH trao đổi tất cả các chức năng và sự kiện với cơ cấu SIMATIC IT. SIMATIC IT có thể chia sẻ dữ liệu lịch sử với SIMATIC PCS7, nghĩa là cho phép nó truy xuất tới dữ liệu của PCS7 một cách trực tiếp.

SIMATIC IT - Giải pháp trên cở sở ISA-95

SIMATIC IT là hướng tiếp cận với hệ quản lý sản xuất (MES) theo hình thức modul, cung cấp các chức năng điều khiển sản xuất mẻ tiên tiến và tương thích với hướng phát triển của ISA-95. Mỗi phần chức năng của ISA-95 đều phù hợp với cấu trúc SIMATIC IT. Các tương tác chức năng chéo (trong vận hành sản xuất) được định nghĩa và thực hiện theo trình tự công việc trong cùng một khuôn khổ. SIMATIC IT liên kết và tích hợp hệ thống sản xuất với hệ thống kinh doanh, cung cấp truyền thông, đồng bộ hoá quá trình và điều phối hoạt động toàn bộ nhà máy hoặc hàng loạt nhà máy. SIMATIC IT qui định công cụ cộng tác để cải tiến quá trình sản xuất và điều phối toàn bộ hệ thống phân phối.

SIMATIC IT Framework

SIMATIC IT Framework phối hợp và đồng bộ hoá các hoạt động thông qua công nghệ quản lý dữ liệu và tích hợp các ứng dụng. SIMATIC IT Framework là môi trường mô hình đồ hoạ, chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý nhà máy. Môi trường đồ họa được sử dụng để tạo mô hình vật lý và dòng công việc thể hiện bằng đồ họa (trong vận hành sản xuất) nhằm phối hợp các máy móc, con người và và các ứng dụng một cách tích cực. Mỗi bước trong mô hình vận hành sản xuất tương ứng với một chức năng của phần tử.

Được sử dụng để tạo mô hình, thiết kế và vận hành cho dự án, SIMATIC IT Framework thực hiện vận hành sản xuất dựa trên một mô hình nhà máy phù hợp với ISA-95. Các thành phần tóm lược và các kịch bản tích hợp được lưu trong các thư viện để tạo nguyên mẫu nhanh chóng và thiết lập các tiêu chuẩn sản xuất phối hợp.

Các thành thần của SIMATIC IT cung cấp chức năng cơ bản và đảm bảo. Mỗi một thành phần nhằm phục vụ một lĩnh vực nhất định trong qui trình sản xuất, như Quản lý đơn hàng, Quản lý vật tư, Quản lý phòng thí nghiệm, Quản lý nhân sự, Quản lý báo cáo… Các thành phần của SIMATIC IT có thể bao gồm cả các thành phần chuẩn của SIEMENS hoặc các phần tử của một đơn vị thứ ba hay các hệ thống hiện hữu đã được điều chỉnh để phù hợp với với SIMATIC IT Framework.

SIMATIC IT Production Modeler có chức năng quản lý chung cho nhà máy. Nó điều khiển và tối ưu hoá các hoạt động của nhà máy thông qua việc phối hợp và đồng bộ các máy móc thiết bị, con người và các ứng dụng kết nối với SIMATIC IT Framework. Được sử dụng cho việc mô hình hoá, thiết kế và vận hành dự án, SIMATIC IT Production Modeler thực hiện vận hành sản xuất dựa vào mô hình nhà máy theo ISA-95.

SIMATIC IT Components là sản phẩm chuẩn cung cấp một bộ chức năng cho các lĩnh vực riêng biệt, trong đó bao gồm việc quản lý đơn hàng, giao diện với SAP (một hệ ERP), theo dõi và phân loại vật tư, quản lý mẻ, chuẩn hoá dữ liệu và báo cáo về thời gian dừng máy.

SIMATC IT Production Suite bao gồm việc tích hợp và phối hợp SIMATIC IT Framework, SIMATIC IT Components và thư viện các thành phần và giải pháp được thiết lập sẵn. Được tạo ra để thoả mãn các yêu cầu của từng ngành nên SIMATIC IT Production Suite cung cấp một giải pháp sản xuất cộng tác. Production Suite Components bao gồm SIMATIC IT Production Order Manager (Quản lý chế độ sản xuất), SIMATIC IT Material Manager (Quản lý vật tư), SIMATIC IT Messenger Manager (Quản lý thư tín), SIMATIC IT Historian (Dữ liệu lịch sử) , SIMATIC IT Unilab, and SIMATIC IT Interspec.

SIMATIC IT - Thế mạnh và những thách thức mới

SIMATIC IT có rất nhiều điểm mạnh. Việc tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn ISA-95 đã khiến nó trở thành một trong những giải pháp tiên tiến nhất đang được quan tâm. Khả năng tích hợp với SIMATIC BATCH và hệ SIMATIC PCS7 của SIMATIC IT cũng là duy nhất trong số các nhà cung cấp cho ngành công nghiệp xử lý - chế biến. Tính năng mođun hoá và linh hoạt cao cũng là một điểm mạnh cần tính đến. Đối với những ngành công nghiệp “lai” (Hybrid industries), kinh nghiệm của SIEMENS trong lĩnh vực tự động hoá rời rạc kết hợp với kinh nghiệm trong các hệ sản xuất mẻ và điều khiển quá trình và SIMATIC IT đã khiến SIEMENS trở thành nhà cung cấp duy nhất đưa ra giải pháp tích hợp trong tất cả các lĩnh vực tự động hoá quá trình sản xuất mẻ.

Nếu SIEMENS tiếp tục gắn bó với lĩnh vực quản lý sản xuất thì bên cạnh việc hướng vào việc tích hợp với TIA và giải pháp SIMATIC thì công ty còn phải hướng vào các mối quan hệ với các đối tác cung cấp giải pháp thứ 3 để họ chấp nhận SIMATIC IT như là một nền tảng quản lý sản xuất được ưa chuộng.

SIMATIC PCS 7 cung cấp giải pháp an toàn tích hợp

SIEMENS giữ vị trí độc tôn trong thị trường các giải pháp an toàn và Quản lý các điều kiện tới hạn (Critical Condition Management — CCM) vì hãng là một trong số ít các nhà cung cấp có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực ứng dụng an toàn máy và an toàn quá trình. Thông qua việc liên kết chặt chẽ với tổ chức PROFIBUS, SIEMENS là một trong số một vài công ty có thể cung cấp những giải pháp kết nối mạng chuẩn cho cả những ứng dụng an toàn máy và an toàn quá trình.

Cách tiếp cận vấn đề an toàn của SIEMENS là không tích hợp độ sẵn sàng cao. Luận thuyết tiếp cận của SIEMENS trong lĩnh vực an toàn tương tự như cách công ty đã làm với các hệ thống điều khiển tự động quá trình. Cách tiếp cận này dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là chuẩn IEC 61508 và IEC 61511.

Bên cạnh việc cung cấp hệ thống, SIEMENS còn cung cấp các dịch vụ, từ việc trợ giúp trong toàn bộ quá trình thiết lập kế hoạch cho đến việc triển khai hệ thống an toàn từ công tác vận hành, bảo trì, kiểm chứng, lắp đặt, và chạy thử. Các chuyên gia tư vấn của SIEMENS còn thực hiện các bài toán phân tích mức độ an toàn theo chuẩn IEC.

SIEMENS đã có bề dày lịch sử trong thị trường về các hệ thống an toàn, sản phẩm sơ khởi là dòng SIMATIC S5-110F xuất hiện năm 1980 cho đến dòng QUADLOG mua lại của Moore. Ngày nay, nền tảng về hệ thống an toàn của SIEMENS bao gồm dòng CPU PLC S7-400FH and S7-300F, phần mềm Safety Matric để phân tích tác động nhân - quả (Cause & Effect), cũng như các dải sản phẩm modul I/O, các cơ cấu chấp hành và các cảm biến tương thích với chuẩn PROFIBUS và ProfiSafe. Bên cạnh đó Siemens vẫn tiếp tục cung cấp và hỗ trợ QUADLOG.

Tài liệu do Siemens cung cấp.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: