29590 ban_at_semiconductor_540x150

Plant Resource Manager (PRM)VersionR3.02: nâng cao khả năng tích hợp và trao đổi dữ liệu

Email In PDF.

Yokogawa Electric Corporation vừa nâng cấp bộ quản lí nguồn nhà máy (Plant Resource Manager-PRM) phiên bản R3.02. PRM tích hợp và quản lí thông tin bảo trì, giám sát điều kiện trực tuyến, ghi dữ liệu lịch sử của thiết bị từ hiện trường đến thiết bị nhà máy

Các đặc điểm chính của phiên bản PRM thế hệ mới:

(1) Tích hợp với nền tảng hệ thống 1 của GE.


Yokogawa và GE Energy giờ đây có thể cung cấp giải pháp tích hợp giữa nền tảng System 1 và hệ thốgn quản lí thiết bị của Yokogawa. System 1 là một nền tảng phần mềm giám sát điều kiện cũng như chẩn đoán cho phần cứng giám sát trực tuyến Bently Nevada 3500 và 3300 Series của GE. Là một giải pháp, System 1 mang lại ưu thế bảo vệ đối với tài sản quan trọng của khách hàng. System 1 thực hiện chẩn đoán chi tiết về các tài sản như turbin và thiết bị quay, piton, những thiết bị quan trọng trong hoạt động của khách hàng, nâng cao tính dự đoán về công suất.

Bằng cách sử dụng gói giao diện System 1, PRM R3.02 có khả năng cung cấp một cửa sổ theo dõi ổn định đối với tài sản máy móc quan trọng cũng như công cụ hiện trường như bộ truyền và lưu lượng kế. Trong cửa sổ Device Navigator, PRM R3.02 có thể hiển thị thiết bị và tình trạng thiết bị của nhà máy thông qua nền tảng System 1. PRM R3.02 tích hợp cảnh báo và thông tin sự kiện bởi System 1 đồng thời cung cấp thêm thông tin như nguyên nhân gây ra và gợi ý biện pháp giải quyết. Thông qua PRM R3.02, những thông tin cảnh báo này cũng sẽ được hiển thị trên trạm vận hành (HIS) của hệ thống điều khiển sản xuất CENTUM CS 3000 R3 của Yokogawa. Giao diện với System 1 của GE được mở rộng phạm vi quản lí tài sản của PRM, giúp người vận hành quyết định bằng cách cung cấp khả năng truy cập dễ dàng thông tin về trạng thái của tài sản thiết bị.

(2) Trao đổi dữ liệu với FieldMate

FieldMate Versatile Device Management Wizard là một ứng dụng phần mềm cho PC được sử dụng để cài đặt, căn chỉnh, và giải quyết các rắc rối về thông số của các thiết bị hiện trường sử dụng protocol fieldbus HART hay FOUNDATION. Các thông số căn chỉnh, dữ liệu lịch sử, ghi chép hoạt động, hay các dữ liệu FieldMate khác có thể được đồng hóa với cơ sở dữ liệu PRM và được hiển thị trên một window đơn. Thí dụ, bạn có thể sử dụng FieldMate để cài đặt các thông số ban đầu cho thiết bị, sau đó upload lên và lưu trữ dữ liệu trong PRM. Ngược lại, các thông số được lưu trữ trong PRM cũng có thể được download khi thực hiện bảo trì, thay thế thiết bị hiện trường.

PRM R3.02 sẽ mang lại sự thay đổi trong cách thức thực hiện bảo trì, cho phép phát triển khả năng chẩn đoán và khả năng hoạt động. Kết quả mang lại cho hoạt động nhà máy là sẽ giảm được chi phí đầu tư.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: