29590 ban_at_semiconductor_540x150

Lưu lượng kế nào chiếm ưu thế? (P.1)

Email In PDF.

luuluongke0611072Lưu lượng kế Turbine (44%) và từ tính lên đứng đầu danh sách. Lưu lượng kế Orifice cùng với từ tính chiếm vị trí số một năm 2005 và đứng đầu trong năm 2001, đã rơi xuống vị trí thứ ba, nhường chỗ cho các công nghệ mới hơn. Chính xác, mức độ lặp, độ tin cậy, các đặc điểm ưu việt về công nghệ và ứng dụng lưu lượng kế chính là những tiêu chuẩn người sử dụng mong muốn ở công nghệ đo này.

Theo những người được hỏi đã khẳng định trong khảo sát trên mạng gần đây nhất của Control Engineering và Reed Rearch Group, lưu lượng kế có thể đo nhiều chất ngoài nước. Phản ứng về công nghệ lưu lượng kế, người sử dụng đã cho biết khả năng thích nghi ứng dụng, tin cậy, chi phí lắp đặt thấp là những gì họ mong muốn.

 

 

 

Trong số những người được hỏi, đa số (66%) sử dụng trong nhà máy. Số còn lại, 21% sử dụng để bán lại OEM, 13% đối với các yêu cầu OEM và sử dụng trong nhà máy.

 

Trong số những người được hỏi, đa số (66%) sử dụng trong nhà máy. Số còn lại, 21% sử dụng để bán lại OEM, 13% đối với các yêu cầu OEM và sử dụng trong nhà máy. Xử lí liên tục 42%, là ứng dụng chính. Xử lí theo mẻ chiếm 28% và các sử dụng khác 23%. Kết quả năm 2007 cũng chỉ ra hầu hết lưu lượng kế (trên 90%) được sử dụng trong ống dẫn. Kênh mở hay ống dẫn từng phần và các ứng dụng cho dòng chảy khác chiếm tỉ lệ nhỏ.

 

 

“Cuộc chiến” giữa lòng công nghệ

Với nhiều công nghệ để lựa chọn, (18 loại được đưa ra trong khảo sát này), những người được hỏi đã thay đổi sở thích kể từ năm 2005. Lưu lượng kế Turbine (44%) và từ tính lên đứng đầu danh sách. Lưu lượng kế Orifice cùng với từ tính chiếm vị trí số một năm 2005 và đứng đầu trong năm 2001, đã rơi xuống vị trí thứ ba, nhường chỗ cho các công nghệ mới hơn. Một sự thay đổi đáng kể khác, Coriolis từ vị trí thứ năm trong năm 2001, năm nay đã rơi xuống vị trí thứ 7.

Những người thực hiện khảo sát bình luận: Coriolis vẫn là sự lựa chọn đúng đắn cho nhiều ứng dụng. Ken Rhodes, giám đốc Cacique Inc., cho biết độ chính xác là rất quan trọng trong vận hành và chỉ có Coriolis cung cấp đủ thông tin cần thiết (tổng khối lượng, trọng lượng cụ thể, nhiệt độ, phần trăm khối lượng mỗi thành phần cụ thể) cho nguyên liệu cấp cho máy để chế biến mà công ty ông mua.

 

 

 

 

Mức độ sử dụng các loại lưu lượng kế năm 2007 so với năm 2005.

Alice McWilliams, kỹ sư điện của Chevron Phillips yêu thích khả năng thích ứng và bảo trì thấp, chúng đặc biệt phù hợp với các chất lưu nặng trong các ứng dụng của công ty. “Tôi muốn đặt một lưu lượng kế và không cần phải để mắt tới nó nữa.” McWilliams nói.

 

 

Protocols truyền thông được sử dụng cùng với lưu lượng kế ít nhất đã tạo ra sự thay đổi đáng kể từ khảo sát trước đó. Protocol 4-20 mA tương tự vẫn được sử dụng nhiều nhất, tuy nhiên giao thức 0-10 V đã chuyển từ vị trí thứ ba lên thứ hai trong khi HART rơi xuống vị trí thứ ba. Các thiết bị khác trong danh sách - Ethernet, Profibus-PA, FOUNDATION fieldbus H1, Interbus, LonWorks, và WorldFIP vẫn ổn định vị trí.

Nhu cầu về lưu lượng kế vẫn tăng lên đáng kể. Hơn 1/4 (26%) những người được hỏi dự định tăng mua lưu lượng kế trong 12 tháng tới; 54% hi vọng sẽ sử dụng ở mức hiện tại. Theo khảo sát này, các yếu tố có thể mang lại thói mua trong tương lai:

  • Độ tin cậy cao hơn;
  • Chính xác hơn;
  • Dễ định dạng;
  • Hao phí vòng đời thấp/ hao phí vốn thấp;
  • Các yêu cầu lắp đặt dễ dàng;
  • Khả năng truyền thông tin số;
  • Đo lường không tiếp xúc;
  • Khả năng truyền và ghi chính xác;
  • Có dây di chuyển được.

(Còn tiếp)

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: