29590 ban_at_semiconductor_540x150

Bộ điều khiển an toàn khả trình

Bộ điều khiển an toàn khả trình

Sản phẩm này phù hợp với cả các hệ thống nhỏ nhất, với cổng mở rộng cho phép nó thích nghi theo từng ứng dụng.

Đọc thêm...

PC và PLC trong điều khiển quá trình

PC và PLC trong điều khiển quá trình

Bộ điều khiển logic khả trình đã là giải pháp được yêu thích cho tự động hóa và điều khiển từ lâu. Chương trình kiểu từ trên xuống (top-down) và đầu vào-đầu ra (input-output) của logic thang cuốn đem đến khả năng kiểm soát đáng tin cậy cho quá trình. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu luôn luôn tăng về thông tin sản xuất và quản lí chất lượng, sự thiếu sót của Bộ điều khiển logic khả trình bị bộc lộ.

Đọc thêm...

Xu hướng gần đây tác động đến tương lai của DCS

Xu hướng gần đây tác động đến tương lai của DCS

Cơ sở hạ tầng mạng của DCS và kiến trúc mạng cho thông tin nhà máy đang ngày càng trở nên gắn bó. Điều này có nghĩa là hệ thống DCS đang bị ảnh hưởng bới ảo hóa máy chủ, điện thoại thông minh và máy tính bảng di động, và các xu hướng IT nói chung khác.

Đọc thêm...

Tối đa hóa vòng đời của tự động hóa quá trình

Tối đa hóa vòng đời của tự động hóa quá trình

Tự động hóa quá trình là yếu tố vô cùng quan trọng đối với việc vận hành bất cứ quy trình sản xuất phức tạp nào, nó cho phép nâng cao năng suất, chất lượng và quản lý chi phí.

Đọc thêm...

Ứng dụng công nghệ PLC trong đo đếm điện năng

Ứng dụng công nghệ PLC trong đo đếm điện năng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã xây dựng được một hệ thống quản lý công tơ đo đếm điện năng thống nhất với gần 5 triệu công tơ bán điện trực tiếp tới hơn 4,5 triệu khách hàng sử dụng điện trên 21 tỉnh/thành phố phía Nam.

Đọc thêm...