29590 ban_at_semiconductor_540x150

NI giới thiệu thiết bị đo âm thanh và độ rung có kết nối Ethernet

NI giới thiệu thiết bị đo âm thanh và độ rung có kết nối Ethernet

Hôm nay, National Instruments (NI) đã cho ra mắt một thiết bị phân tích tín hiệu nhỏ gọn, cứng vững được tích hợp vào phần cứng I/O có thể cầu hình được của NI.

Đọc thêm...