29590 ban_at_semiconductor_540x150

CBrew5: Hệ thống lên men bia tự động giá cạnh tranh

Chi phí thấp (bao gồm giá thành hệ thống ban đầu và chi phí vận hành bảo dưỡng sau này của toàn bộ hệ thống điều khiển), tính năng cao, dễ sử dụng, tin cậy, ổn định là đặc điểm của hệ thống CBrew5 của CommanD.

Đọc thêm...

Chỉnh thể cơ sở dự trữ dầu quốc gia Châu Sơn

Ngày 23 tháng 12, công trình hạng mục dự trữ dầu quốc gia Châu Sơn gồm 3 giai đoạn do Công ty truyền thông SUPCON tham gia xây dựng đã bàn giao hoàn chỉnh hạng mục đã thi công. Cục tài nguyên trực thuộc Uỷ ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc, Trung tâm dự trữ dầu quốc gia, tập đoàn dầu khí hóa chất Trung Quốc tổ chức nghiệm thu và đã bàn giao một cách thuận lợi.

Đọc thêm...