29590 ban_at_semiconductor_540x150

Siemens kí hợp đồng nâng cấp nhà máy điện tại Mỹ

Email In PDF.

Theo như hợp đồng, Siemens có nhiệm vụ nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tại 9 nhà máy điện thuộc 3 tiểu bang của Mỹ gồm Georgia, Kentucky và Tây Virginia. Chi tiết điều khoản hợp đồng chưa được tiết lộ.

siemens-6

Cụ thể Siemens sẽ cung cấp 5 hệ thống tự động hóa T3000 cho các nhà máy Oglethorpe và chạy thử nghiệm 4 hệ thống điện E3000 tại 4 trạm điện dọc sông Ohio.

Năm nhà máy Oglethorpe đều nằm ở Georgia. Nhà máy đầu tiên được tiến hành nâng cấp là cơ sở Chattahoochee vào tháng 11 năm 2011. Bốn cơ sở còn lại sẽ được nâng cấp trong tháng 3 năm 2014. Tổng cộng, các công trình này bao gồm 18 tuabin khí và tuabin hơi nước.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: