29590 ban_at_semiconductor_540x150

Chỉnh thể cơ sở dự trữ dầu quốc gia Châu Sơn

Email In PDF.

Ngày 23 tháng 12, công trình hạng mục dự trữ dầu quốc gia Châu Sơn gồm 3 giai đoạn do Công ty truyền thông SUPCON tham gia xây dựng đã bàn giao hoàn chỉnh hạng mục đã thi công. Cục tài nguyên trực thuộc Uỷ ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc, Trung tâm dự trữ dầu quốc gia, tập đoàn dầu khí hóa chất Trung Quốc tổ chức nghiệm thu và đã bàn giao một cách thuận lợi.

Tin từ Tập đoàn SUPCON (31/12/2008)

Tổng đầu tư hạng mục này lên đến 391,5 tỷ nhân dân tệ, khả năng dự trữ là 5 triệu m3, do 50 bể chứa rộng 100.000 m3 tạo thành. Thời gian thi công của công trình này là 3 năm, chia làm 3 giai đoạn hoàn thành, hạng mục công trình giai đoạn 3 có tổng quy mô là 2,6 triệu m3. Công trình thực hiện theo cơ chế quản lý PMP, phần mềm quản lý PCVU tiên tiến được lựa chọn thực hiện toàn bộ quá trình quản lý công trình và đã đạt được hiệu quả rất tốt, hoàn thành sớm hơn so với dự tính trước đó 8 tháng. Công trình này được nghiệm thu thành công đã đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược an toàn tài nguyên quốc gia của Trung Quốc và cũng tạo ra 4 cơ sở của hạng mục dự trữ dầu quốc gia giai đoạn thứ nhất sớm xây dựng thành công và đi vào vận hành thuận lợi.

Cục tài nguyên Ủy Ban phát triển cải cách quốc gia, Trung tâm dự trữ dầu quốc gia, tập đoàn dầu khí hóa chất Trung Quốc đã bày tỏ sự đánh giá cao độ và một sự khẳng định đối với hệ thống điều khiển trung ương mà Công ty truyền thông SUPCON nhận thầu trong Giấy chứng nhận nghiệm thu.

Người viết: Kim Húc (Công ty truyền thông SUPCON)

 


Tin mới hơn: