29590 ban_at_semiconductor_540x150

Hội thảo ứng dụng giải quyết vấn đề âm thanh và rung động

Email In PDF.

Tham gia buổi hội thảo này để đạt được một cái nhìn tổng quan về các công nghệ âm thanh và rung động của NI. Tìm hiểu về mọi thứ, từ các chức năng phân tích phần mềm như phân tích quãng tám, biến đổi Fourier nhanh (FFT), thang đo A-weighting và phép lọc cho đến các yêu cầu phần cứng như chống răng cưa, ADC 24-bit, và lấy mẫu đồng thời. Tiếp thu một cái nhìn tổng quan chuyên sâu về các loại cảm biến và các vấn đề liên quan đến phép đo. Ngoài ra còn tìm hiểu cách sử dụng các hàm phân tích bậc để phân tích hiệu năng cơ học của máy quay.

ab9d76a1-e618-438f-a6f3-1c641158b352_event.c_414pxTìm hiểu về các thuật toán giám sát tình trạng máy giúp cải thiện việc phát hiện lỗi máy móc bao gồm rung động xoắn, tách sóng bao hình, và phát hiện lỗi tải. Ngoài ra còn khám phá cách một số các thực thi mới trong FPGA, như xử lý tốc kế góc và phép toán dấu chấm tĩnh, đang cách mạng hóa ngành công nghiệp giám sát tình trạng máy.

Thời gian và địa điểm:

Thứ 4, ngày 23 tháng 2 năm 2011
Từ 9:00am- 12:00pm
>> Hãy đăng ký ngay bây giờ !
Địa điểm: KS Melia Hotel
Function Room 4
44B Ly Thuong Kiet Street
Hà Nội, VN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: