29590 ban_at_semiconductor_540x150

Hệ thống báo cháy thông minh

Hệ thống báo cháy thông minh

Một hệ thống báo cháy tự động có thể nhanh chóng dò tìm ra những ngọn lửa đầu tiên của đám cháy vừa được các kỹ sư thuộc Đại học Tây Sydney, Úc chế tạo.

Đọc thêm...

BMS Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà

BMS Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà

Theo Bộ Xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành là từ 12-16% mỗi năm và tiêu thụ khoảng 20-24% tổng năng lượng quốc gia.

Đọc thêm...